Termeni și Condiții Elsetrip

Termeni și Condiții Generali

Ultima actualizare: 09 Februarie 2021

 

1. Introducere

Acest site este operat de Elsetrip S.R.L. ( denumit în prezentul document „Elsetrip”, „site-ul Elsetrip”, „site” sau „Platforma Elsetrip” ), o societate cu răspundere limitată, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, persoană juridică română, cu sediul social situat în Maramureș - România, Str. Valea Unghiului, Nr.565/C, Loc. Moisei, cod poștal 437195, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/947/2018, având cod unic de înregistrare 39555104, EUID: ROONRC.J24/947/2018, număr de telefon +4 0745 81 66 55 și adresă de e-mail de contact elsetrip@yahoo.com sau office4trip@gmail.com.

Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei Elsetrip.com și condițiile de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului Elsetrip.com și toate celelalte politici publicate pe acest site înainte de a efectua orice operațiune prin intermediul acestui site, deoarece conțin informații importante despre drepturile dumneavoastră legale, condițiile obligatorii și obligații din punct de vedere legal pentru utilizarea serviciilor ce vi le punem la dispoziție.

Dacă nu acceptați în totalitate și necondiționat toți Termenii și Condițiile menționate mai jos, vă rugăm să nu folosiți Platforma Elsetrip și ar trebui să încetați imediat orice utilizare a Platformei Elsetrip.

Făcând click pe butoanele „Acceptați”, „Accept”, „Sunt de acord”, „Înregistrare cont”, „Confirm”, dumneavoastră, compania sau entitatea pe care o reprezentați consimte să fie parte a acestor Termeni și Condiții. De asemenea, reprezentați și garantați că persoana care face click pe aceste butoane este autorizată să încheie acest acord.

Politica de Confidențialitate, Politica privind Modulele Cookie, precum și celelalte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul prezenților Termeni și Condiții Generali, fac parte din prezenții Termeni și Condiții Generali.

Prin utilizarea site-ului Elsetrip.com, indiferent că utilizați serviciile puse la dispoziție prin prezentul site sau nu, confirmați și sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu toate politicile publicate pe acest site și cu prezenții Termeni și Condiții Generali.

Aceste pagini, conținutul și infrastructura acestor pagini și serviciile, sunt puse la dispoziția utilizatorului non-comercial, conform Termenilor și Condițiilor de mai jos.

Relația contractuală desfățurată între Elsetrip și prestatorii de servicii face obiectul unor Termeni și Condiții speciali, conform regulilor aplicabile relațiilor între profesioniști, așa cum acestea sunt reglementate de Codul Civil Român în vigoare.

Fiecare prestator de servicii prezentat pe site acționează în virtutea calității sale de profesionist, atât în relația cu Elsetrip.com cât și în relația cu utilizatorii site-ului, atunci când își prezintă serviciile prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, fiecare prestator de servicii prezentat pe site, poate aplica propriile condiții de prestare a serviciilor, ce pot fi incluse în prorpiii lor Termeni și Condiții.

Elsetrip își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezenții Termeni și Condiții. Orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site.

Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită pe site. Vă îndemnăm să reveniți periodic la această pagină pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu cea mai recentă versiune a acestor Termeni și Condiții.

Puteți determina momentul când Termenii și Condițiile au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul „Termeni și Condiții Generali”, mențiune denumită „Ultima actualizare: ...

În măsura în care există un conflict între acesști Termeni și Condiții Elsetrip și alte Politici prezentate pe site, Politicile suplimentare și speciale vor prevala.

Prezenții Termeni și Condiții se aplică pe prezentul site deținut și / sau operat de Elsetrip, incluzând, însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații ( numite în mod colectiv „Site-ul” ) dar și serviciile disponibile pe sau prin intermendiul site-ului ( „Serviciile” ).

2. Definițiile termenilor utilizați

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, noțiunile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

„Comunicare Comercială” înseamnă orice formă de comunicare destinată să promoveze direct sau indirect produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Elsetrip. Nu constituie prin ele însele comunicări comerciale, următoarele: informațiile ce permit accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginean numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

„Cookie” reprezintă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator ( sau altui echipament folosit la navigare online, cum ar fi telefonul mobil, tableta, etc. ), atunci când utilizatorul accesează site-ul folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-uri;

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( „persoană vizată” ); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice propriii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Link” înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

„Listare” înseamnă acțiunea membrilor persoane jurudice, deținători de unități de cazare sau prestatori de servicii, de a-și publica în scop de promovare serviciile oferite pe Platforma Elsetrip;

„Membru” înseamnă orice utilizator care își creează și înregistrează un cont pe site-ul Elsetrip.com. Membrii înregistrați ai Platformei Elsetrip pot fi persoane fizice care doresc să beneficieze de servicii de cazare sau experiențe sau persoane juridice care doresc să își publice unitatea de cazare sau experiențele oferite, pe Platforma Elsetrip. Un membru înregistrat Elsetrip nu este un asociat, partener sau reprezentant al SC ELSETRIP.S.R.L. și nu poate întreprinde acțiuni în numele SC ELSETRIP S.R.L. .

„Newsletter” reprezintă un buletin periodic comunicat de către Elsetrip utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod experes consimțământul pentru a primi astfel de comunicări și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile, precum și serviciile furnizate de Elsetrip destinate utilizatorilor săi;

„Prelucrarea Datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni, efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Prestatorii de Servicii” sunt profesioniștii care își fac cont pe site-ul Elsetrip.com cu scopul de a-și oferi serviciile utilizatorilor site-ului Elsetrip.com. Aceștia pot fi furnizori de servicii de cazare ( de exemplu hoteluri, pensiuni, case de vacanță, vile, apartamente, chalet-uri, etc. ), furnizori de servicii de recreere sau relaxare sau experiențe ( cum ar fi ghid turistic, servicii de călărie, închirieri biciclete, restaurante, etc. ), furnizori de servicii foto/video, precum și orice alți furnizori de servicii dedicate concediilor, călătoriilor, excursiilor sau relaxării, care au un cont pe site-ul Elsetrip.com. Prestatorii de servicii de relaxare și recreere sunt denumiți și „Furnizori de experiențe”.

„Secțiune reprezintă” o secțiune de pe site-ul Elsetrip.com;

„Site” înseamnă site-ul Elsetrip.com

„Servicii” înseamnă serviciile de cazare precum și orice alte servicii, oferite de prestatorii de servicii care au un cont pe site-ul Elsetrip.com și care își oferă serviciile lor utilizatorilor site-ului Elsetrip.com;

„Utilizator” este orice persoană fizică ce acționează în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta fără a fi necesară o înregistrare cu nume propriu cu un nume de cont și parolă;

„Vizită” înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului Elsetrip.com;

„Spam” înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată interzisă de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului ( utilizatorului ). Elsetrip nu încurajează spam-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi.

3. Scopul Elsetrip

Prin site-ul Elsetrip.com, Elsetrip își propune să aducă la un loc prestatorii de servicii de cazare ( unități hoteliere, moteluri, pensiuni, etc. ), prestatorii de servicii de ralaxare și recreere ( denumiți și furnizori de experiențe ), precum și prestatorii de servicii foto / video, cu dublu scop:

3.1 Punerea în contact a prestatorilor de servicii de cazare și a furnizorilor de experiențe cu turiștii interesați de planificarea vacanțelor prin intermediul aceleiași platforme unde:

 • Prestatorii de servicii hoteliere se pot promova, își pot prezenta serviciile și unitățile de cazare utilizatorilor Elsetrip.com, care sunt interesați de servicii de cazare, de organizarea unor excursii, vacanțe, drumeții, concedii, etc.
 • Furnizorii de experiențe își pot oferi serviciile de relaxare și recreere, își pot promova și prezenta serviciile, utilizatorilor Elsetrip.com, care sunt interesați de servicii de relaxare și petrecere a timpului liber în vacanțe, concedii, excursii, drumeții, etc.
 • Atât prestatorii de servicii de cazare cât și furnizorii de experiențe care doresc să se promoveze prin fotografii sau materiale video, pot solicita prin intermediul site-ului Elsetrip.com serviciile unor prestatori de servicii foto / video disponibili prin site-ul Elsetrip.com.

3.2 Sprijinirea prestatorilor de servicii hoteliere și a furnizorilor de experiențe pentru a-i ajuta să se promoveze pe Platforma Elsetrip.com prin a-și oferi serviciile pe site prin publicarea fotografiilor, materialelor video sau alte materiale de promovare, pentru a ajunge cât mai ușor la turiști.

Totodată, în cazul în care prestatorii de servicii hoteliere și furnizorii de experiențe nu au materiale de promovare, în special fotografii sau materiale video, vor putea solicita prin intermediul Platformei Elsetrip.com serviciile unor fotografi sau videografi profesioniști pentru a se putea promova cu materiale de calitate pe Platforma Elsetrip.

Utilizatorul care folosește Platforma Elsetrip pentru a face o rezervare a serviciilor prezentate de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe care au cont pe site, va intra într-o relație contractuală directă cu furnizorii și prestatorii de servicii de pe site, care va obliga juridic utilizatorul în relație cu furnizorii sau cu prestatorii de servicii în momentul în care utilizatorul decide să rezerve serviciile puse la dispoziție de furnizorii și prestatorii de servicii existenți pe Platforma Elsetrip.

Platforma Elsetrip.com funcționează doar ca o platformă cu rol de facilitare între utilizatori și prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe și între prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe și prestatorii de servicii foto-video pentru promovare. Rezervarea unor servicii se face direct prestatorului de servicii sau furnizorului de experiențe prin contactarea lor directă de către utilizatori, la datele de contact prezentate în paginile listate de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe pe site-ul Elsetrip.com. 

Platforma Elsetrip.com nu intermediază plățile dintre utilizatori și prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe.

Rezervarea serviciilor sau plățile serviciilor către prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe se vor face în mod direct de către utilizator având în vedere datele directe de contact ale prestatorilor de servicii de cazare sau furnizorilor de experiențe, Elsetrip neintervenind în acest proces.

Elsetrip nu vinde, revinde, închiriază, oferă servicii de cazare sau de experiențe, nu organizează evenimente, nu vinde pachete de călătorie sau alte servicii utilizatorilor, în acest sens Elsetrip nu este operatorul de călătorii sau parte contractuală pentru utilizatori.

Platforma Elsetrip.com este o platformă online care permite utilizatorilor înregistrați ( „prestatorii de servicii” și „furnizori de experiențe” ) să publice serviciile care le oferă pentru a comunica cu cei care doresc să rezerve astfel de servicii. Utilizatorul ( „turistul” ) este singurul responsabil de modul în care va rezerva sau va efectua vreo plată către prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe. Pe Platforma Elsetrip nu se va face nici o rezervare, nici o plată și nu vor exista linkuri spre pagini de rezervări sau plăți ce aparțin altor site-uri.

În același sens, informațiile prezentate pe site-ul Elsetrip.com despre unitățile de cazare, experiențele oferite și orice alte servicii disponibile pe site, sunt informațiile publicate în mod direct de către prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe. Elsetrip nu intervine în nici un fel în conținutul informațiilor publicate de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe care se promovează prin site-ul Elsetrip.com, exceptând cazurile în care conținutul postat încalcă Codul de conduită sau standardele privind calitatea materialelor publicate așa cum sunt prevăzute în Termenii și Condițiile Elsetrip. Conținutul care încalcă Politicile Elsetrip poate fi raportat prin completarea formularului din pagina de Contact al site-ului Elsetrip.com.

Prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe care își promovează serviciile pe site-ul Elsetrip.com primesc acces la site pentru a-și publica informațiile referitoare la serviciile lor. Aceștia sunt singurii și direct răspunzători pentru informațiile publicate despre serviciile lor, inclusiv dar făsă a se limita la descriere, tarife, condiții, orice alte informații și pentru integritatea și corectitudinea informațiilor publicate. Elsetrip nu verifică corectitudinea și acuratețea informațiilor publicate de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe și nici nu garantează faptul că aceste informații sunt complete, exacte, corecte. De aceea, Elsetrip nu poate fi ținut răspunzător pentru erori, inexactități, informații false, inexacte, înșelătoare sau pentru netransmiterea tuturor informațiilor.

Elsetrip nu garantează și nu reprezintă un sistem de clasificare sau recomandare a unităților de cazare și a serviciilor promovate pe site.

În cazul în care utilizatorul decide să rezerve sau să achiziționeze servicii de la prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe, regulile, termenii și condițiile aplicate la fiecare prestator de servicii de cazare sau furnizor de experiențe se vor analiza de către utilizator înainte de a face rezervări sau achiziție de servicii.

Elsetrip nu este în nici un caz responsabil pentru rezervări, achiziții de servicii, restituiri de plăți, avansuri, anulări, suplimentări, diminuări de servicii, plăți, rambursări, taxe suplimentare sau orice alte condiții speciale sau suplimentare referitoare la serviciile prezentate pe site-ul Elsetrip.com. Pentru toate aceste informații și detalii, utilizatorul va verifica în prealabil politica aplicată de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe de la care achiziționează servicii. Elsetrip nu intervine în nici o modalitate în eventuale dispute, contencioase sau necontencioase care ar putea interveni între prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe și turiști. Având în vedere că între utilizatori și prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe se va încheia un contract care obligă ambele părți, aceștia sunt singurii răspunzători pentru modul de soluționare a eventualelor dispute ce s-ar putea ivi în desfășurarea relațiiilor contractuale dintre cele două părți. Cu toate acestea, recomandăm utilizatorilor care fac rezervări sau achiziții ale serviciilor disponibile pe Platforma Elsetrip să efectueze și să păstreze capturi de ecran ale serviciilor rezervate sau achitate pentru a-și preconstitui dovezi referitoare la achiziția sau rezervarea serviciilor și orice alte informații referitoare la acestea.

4. Clasificare unități de cazare

Numărul de stele sau margarete afișate pentru unitățile de cazare clasificate ( pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.) nu este stabilit de către Elsetrip. Fiecare prestator de servicii de cazare își introduce de unul singur și pe propria răspundere și responsabilitate clasificarea, aceasta fiind stabilită de un furnizor terț care acordă astfel de evaluări în industria prestatorului de servicii. Orice prestator de servicii de cazare este obligat să furnizeze în materialele de promovare de pe Elsetrip.com informații reale cu privire la denumirea și tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate, în conformitate cu legile privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism. În cazul în care este raportată o încălcare a acestei condiții, Elsetrip își rezervă dreptul de a șterge contul prestatorilor de servicii de cazare sau furnizorilor de experiențe care au furnizat informații false sau înșelătoare.

5. Utilizarea site-ului Elsetrip.com

Elsetrip.com este o platformă online ce permite utilizatorilor să devină utilizatori înregistrați ( „Membrii” ). Aceștia au posibilitatea de a publica unități de cazare și experiențe oferite ( „Listări” ) și să facă evaluări cu stele rating ( „Rating” ) sau comentarii ( „Recenzii” ) pentru unitățile sau experiențele listate ( „Conținutul membrilor” ). Pentru a lista unități de cazare sau experiențe și pentru a putea posta recenzii însoțite de stele rating trebuie să aveți înregistrat un cont de utilizator ( „Cont Elsetrip„ ). Elsetrip dorește să-i ajute pe utilizatorii care vorbesc diferite limbi, de aceea unele părți din platformă pot fi traduse. Elsetrip nu garantează exactitatea sau calitatea acestor traduceri deoarece unele traduceri sunt furnizate de Google, care renunță la toate garanțiile legate de traduceri și nu își asumă nici o garanție privind acuratețea acestora. Membrii Elsetrip sunt responsabili pentru revizuirea sau verificarea exactității traducerii din conținutul publicat de ei. 

Unele zone ale platformei Elsetrip implementează servicii de mapare Google Maps. Utilizarea dumneavoastră a Google Maps sau Google Earth este supusă Termenilor și Condițiilor suplimentare a Google Maps și Google Earth.

Vrem să punem la dispoziție o platformă eficientă, sigură și stabilă, însă Elsetrip nu poate garanta accesibilitatea și disponibilitatea continuă și neîntreruptă a platformei Elsetrip din cauza naturii instabile a internetului. Pe lângă aceasta, Elsetrip poate restricționa folosirea platformei Elsetrip.com, unele zone sau caracteristici ale acesteia dacă este necesar să se efectueze lucrări de întreținere care să asigure funcționarea corectă a platformei. Din când în când, Elsetrip va adăuga unele caracteristici și facilități noi și poate modifica paltforma Elsetrip.com pentru o funcționare mai bună și o eficiență sau siguranță mai ridicate.

Utilizatorul poate naviga pe site și va putea vizualiza conținutul acestuia fără a avea obligația de a se înregistra cu un nume de cont și o parolă. Cu toate acestea, utilizatorul va fi direct responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe platformă, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de acesta. 

Elsetrip nu este răspunzător pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor, din cauza incapacității utilizatorului de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către utilizator a datelor furnizate sau autorizarea de către utilizator acordată unei alte persoane de a folosi datele sale.

În cadrul Platformei Elsetrip, utilizatorii își vor putea crea un cont și în cazul în care au beneficiat de serviciile de cazare sau de experiențe publicate pe Elsetrip.com, vor putea scrie un comentariu ( „recenzie” ) și să evalueze serviciile de care au beneficiat prin acordarea unui număr de stele rating ( „rating” ) de la 1 la 5 stele. Formularul pentru rating și recenzii se găsește în pagina fiecărei unități de cazare sau experiențe listate. Acesta este vizibil doar după ce contul de utilizator este creat și dacă utilizatorul este conectat la contul personal. 

În cazul în care utilizatorul încarcă recenzii și fotografii aferente rating-ului în platforma Elsetrip.com, el declară, garantează și este de acord că deține drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui conținut și este de acord ca Elsetrip să poată folosi fotografiile, imaginile sau textele publicate pe platformă sau pe conturile pe care Elsetrip le deține sau le controlează și este de acord să poată fi folosite pe platformele de socializare precum și în materialele de promovare sau publicațiile promoționale la libera alegere a Elsetrip, fie că acestea sunt online sau offline. În acest sens, utilizatorul acordă către Elsetrip drepturi și licență neexclusivă la nivel internațional, irevocabilă, necondiționată și perpetuă pentru a folosi, reproduce, afișa, a comanda să fie reproduse, distribuite, sublicențiate, comunicate și postate fotografiile, imaginile și textele la libera alegere a Elsetrip.

Prin încărcarea fotografiilor, imaginilor și recenziilor, utilizatorul care le încarcă acceptă responsabilitatea morală și legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terțe părți, ca urmare a utilizării și publicării pe Elsetrip.com a acestor materiale. Elsetrip neagă orice responsabilitate și răspundere față de fotografiile, imaginile sau textele afișate. Orice tip de conținut ( fotografii, imagini, text ) care nu întrunește condițiile detaliate în acest document, nu va fi afișat și poate fi șters oricând și fără vreo notificare anterioară a utilizatorului.

5.1 Cont de utilizator Elsetrip

Pentru crearea unui cont, utilizatorii trebuie să furnizeze anumite date cu caracter personal, respectiv nume, prenume sau pseudonim și adresa de e-mail. Utilizatorul poate să-și încarce o fotografie de profil personală sau cu logo-ul companiei. În paginile unităților sau experiențelor listate în site, lângă fotografia gazdei dacă e introdusă la profilul acesteia sau în dreptul recenziilor, va apărea doar prenumele sau pseudonimul introdus la rubrica prenume din profilul utilizatorului. Contul poate fi înregistrat și cu contul de Facebook sau Google. Cu excepția pseudonimului sau prenumelui utilizatorului înregistrat, nicio altă informație cu caracter personal nu va fi vizibilă. Adresa de e-mail de exemplu, nu va fi vizibilă niciodată utilizatorilor site-ului, fie că sunt sau nu înregistrați cu un cont Elsetrip. Un utilizator nu poate crea conturi multiple și este responsabil pentru furnizarea datelor complete și corecte.

 • Înregistrare cont efectuată direct de dumneavoastră. Pentru a lista unități de cazare, experiențe sau recenzii aferente ratingului, trebuie să aveți înregistrat un cont ( „Cont Elsetrip” ). Dacă înregistrați un cont pentru o persoană juridică, societate sau organizație, garantați că o puteți reprezenta și că aveți autoritatea să faceți acest lucru și ne veți acorda toate permisiunile prevăzute în prezenții Termeni și Condiții. Puteți înregistra un cont Elsetrip folosind o adresă de e-mail și creând o parolă de acces sau cu anumite servicii de rețele sociale terțe cum ar fi Facebook sau Google. Trebuie să înregistrați informații exacte și complete în timpul procesului de înregistrare și să actualizați la zi datele contului dumneavoastră. Prin crearea unui cont sunteți de acord cu prezenții Termeni și Condiții. În acest sens, aveți obligația de a citi prezenții Termeni și Condiții în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră.
 • Înregistrare efectuată de către echipa Elsetrip, la solicitarea dumneavoastră. În cazul în care doriți să vă creați un cont pe platforma Elsetrip însă nu aveți posibilitatea tehnică sau cunoștințele necesare pentru a crea contul în platformă, echipa Elsetrip vă poate ajuta cu întreaga procedură de creare cont, numai la solicitarea expresă formulată de dumneavoastră. În acest sens, dacă aveți nevoie de asistență și ajutor în crearea contului unității de cazare sau în crearea contului ca Furnizor de Experiențe, ne puteți contacta direct la numărul de contact. Un membru al echipei Elsetrip va primi informațiile de la dumneavoastră, le va completa în câmpurile din platforma Elsetrip, le va verifica încă o dată împreună cu dumneavoatră și va publica aceste informații pentru dumneavoastră, astfel încât la finalul discuții telefonice, dumneavoastră să aveți un cont valabil și activ pe platforma Elsetrip. Solicitantul acestui serviciu înțelege că datele necesare pentru crearea acestui cont nu se vor păstra și folosi de către Elsetrip în nici un alt scop, decât în crearea contului solicitat ( adică fie cont de unitate de cazare, fie cont de Furnizor de experiențe ). Așadar, datele care sunt solicitate de către membrul echipei Elsetrip pentru crearea contului în platformă, se solicită numai pentru completarea câmpurilor obligatorii solicitate de platforma Elsetrip. Platforma Elsetrip va solicita din partea solicitantului câteva informații, precum numele complet, adresa de e-mail pe baza căruia se va înregistra contul în Platforma Elsetrip, poziția în raport cu unitatea de cazare sau furnizorul de servicii de experiență care urmează să fie listate și datele de identificare ale entității juridice pe care o reprezintă. Toate aceste informații vor fi trimise de dumneavoastră prin formularul de contact de la pagina Contact al platformei Elsetrip sau prin e-mail ( elsetrip@yahoo.com ) către Elsetrip. Solicitantul acestui serviciu înțelege că, după ce contul a fost creat cu ajutorul echipei Elsetrip, el este singurul răspunzător de/pentru gestionarea contului în platformă. În cazul în care solicitantul acestui serviciu mai are nevoie de asistență tehnică sau ajutor și ulterior, după crearea contului în platformă, va putea solicita asistență din partea echipei Elsetrip.
 • Înregistrare cu contul dumneavoastră Google. Folosind această modalitate de a vă înregistra sau autentifica pe site-ul Elsetrip.com, veți introduce adresa dumneavoastră de e-mail și parola, date aferente contului de Google. Veți fi redirecționat pe pagina principală a acelei aplicații unde trebuie să acceptați ca Elsetrip.com să acceseze datele dumneavoastră. După ce declarați că sunteți de acord cu prezenții Termenii și Condiții, sens în care aveți obligația dea citi conținutul în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră în cadrul raporturilor juridice desfășurate între dumneavoastră și operatorul Elsetrip, apăsați butonul care să confirme accesul Elsetrip.com. Prin finalizarea creării unui nou cont ori prin Autentificarea cu contul dumneavoastră Google, consimțiți că toate datele furnizate de dumneavoastră, necesare procesului de creare al contului sau de Autentificare, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării înscrierii și sunteți de acord ca Elsetrip să vă contacteze prin orice mijloc disponibil agreat de Elsetrip, în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră. 
 • Înregistrare cu contul dumneavoastră Facebook. Folosind această modalitate de a vă înregistra sau autentifica pe site-ul Elsetrip.com, veți introduce adresa dumneavoastră de e-mail și parola, date aferente contului de Facebook. Veți fi redirecționat pe pagina principală a acelei aplicații unde trebuie să acceptați ca Elsetrip.com să acceseze datele dumneavoastră. După ce declarați că sunteți de acord cu prezenții Termenii și Condiții, sens în care aveți obligația dea citi conținutul în scopul luării la cunoștință a drepturilor și obligațiilor dumneavoastră în cadrul raporturilor juridice desfășurate între dumneavoastră și operatorul Elsetrip, apăsați butonul care să confirme accesul Elsetrip.com. Prin finalizarea creării unui nou cont ori prin Autentificarea cu contul dumneavoastră Facebook, consimțiți că toate datele furnizate de dumneavoastră, necesare procesului de creare al contului sau de Autentificare, sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării înscrierii și sunteți de acord ca Elsetrip să vă contacteze prin orice mijloc disponibil agreat de Elsetrip, în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră. 

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității și a securității datelor din contul dumneavoastră și pentru orice modificare desfășurată în cont, cu excepția cazului când acestea nu au fost făcute sau autorizate de dumneavoastră și nu ați acționat neglijent, cum ar fi pierderea datelor pentru Înregistrare sau Autentificare în contul Elsetrip sau nu ați păstrat datele într-un loc sigur.

5.2 Ștergerea contului de utilizator

Ștergerea contului de utilizator, a unei unități de cazare sau a unei experiențe listate ori a tuturor datelor personale, este posibilă doar la cerere. Cei înregistrați trebuie să trimită o solicitare administratorului Elsetrip prin completarea formularului de la pagina Contact  a site-ului Elsetrip.com. Cererea dumneavoastră va fi direcționată către echipa IT care va proceda în funcție de tranzacțiile efectuate. În orice caz, Elsetrip.com va respecta dreptul la ștergere ( „dreptul de a fi uitat ” ) al persoanelor fizice. Ne puteți solicita să vă ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor. Pentru mai multe informații vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate.

5.3 Formularul de contact din paginile Unităților de cazare și a Experiențelor listate

În pagina fiecărei unități de cazare sau experiențe listate există posibilitatea oferită utilizatorului de a contacta în mod direct proprietarul unității de cazare ori furnizorul de experiențe pentru a solicita informații sau pentru a rezerva o unitatea de cazare sau experiența respectivă. În acest scop, în pagina unităților de cazare și a experiențelor listate există cele butoanele „Sună proprietar”, ”Solicită cazare” în cazul unităților de cazare sau „Solicită experiență” în cazul experiențelor listate.

Prin accesarea butonului „Sună proprietar”, utilizatorul va putea vedea și apela numărul de telefon pentru contactarea unității de cazare listate sau a furnizorului experienței respective.

Prin accesarea butonului „Solicită cazare” sau „Solicită experiență”, în funcție de tipul paginii, respectiv Unitate de cazare sau Experiență, se va deschide un formular de contact în care utilizatorul își va completa datele sale: numele, adresa de e-mail, număr de telefon de contact și detalii despre tipul serviciului pe care îl solicită. După ce utilizatorul completează toate aceste informații și le trimite, ele ajung direct la proprietarul unității de cazare sau la furnizorul de experiențe pe care le solicită. Aceste date completate de către utilizator în formularul de contact nu se stochează, păstrează sau salvează în nici un fel de către Elsetrip.com. Informațiile completate de către utilizator în acest formular ajung direct la proprietarul unității sau la furnizorul de experiențe. Aceste informații nu pot fi accesate, văzute, salvate, modificate, transmise și nu poate fi efectuată nici un fel de intervenție asupra lor de către Elsetrip.com. Utilizatorul înțelege că prin completarea informațiilor sale în acest formular de contact și trimiterea lor, acestea ajung și sunt gestionate în mod direct de către fie de proprietarul care gestionează Unitatea de cazare, fie de furnizorul de Experiențe, în funcție de tipul solicitării. Aceștia sunt singurii răspunzători pentru ce se întâmplă cu datele transmise de utilizator prin acest formular, Elsetrip.com neputând interveni în nici o măsură asupra lor.

Datele transmise de către utilizator prin acest formular vor ajunge direct la Unitatea de cazare sau la Experiența accesate și solicitate de utilizator, prin intermediul unui e-mail cu titlul „Solicitare de cazare făcută prin site-ul elsetrip.com” sau după caz ”Solicitare de experiență făcută prin site-ul elsetrip.com”. În acest fel, proprietarul unității de cazare sau furnizorul de experiențe, poate observa de unde anume sau din ce sursă vine solicitarea. Cu toate acestea, Elsetrip. com nu face nici un fel de intermediere între utilizator și unitatea de cazare sau furnizorul de experiențe, ci pune doar la dispoziție instrumentele de comunicare necesare pentru ca utilizatorul să comunice mai ușor și mai rapid cu proprietarul unității de cazare sau cu furnizorul de experiențe.

5.4 Eligibilitate

Pentru a accesa și utiliza Platforma Elsetrip sau pentru a vă înregistra un cont de membru Elsetrip, trebuie să fiți o persoană fizică de cel puțin 18 ani, o societate, organizație sau o altă persoană juridică înregistrată în conformitate cu legile țării în care sunteți înregistrat și să puteți încheia contracte cu caracter legal. 

Elsetrip poate permite accesul în platformă și folosirea ei în urma unui proces de verificare pentru îndeplinirea criteriilor specifice de calitate a conținutului publicat spre promovare. Însă verificarea utilizatorilor este dificilă. De aceea nu ne asumăm responsabilitatea pentru confirmarea sigură a unui membru înregistrat.

6. Politica Elsetrip privind conținutul

Publicând conținut pe Elsetrip, fie text, fotografii, imagini sau materiale video, sunteți de acord să respectați această politică. Elsetrip își rezervă dreptul de a elimina orice tip de conținut care încalcă Politica Elsetrip privind conținutul, Termenii și Condițiile noastre sau Politica de Confidențialitate, fără o notificare anterioară. În cazul încălcărilor grave sau repetitive, contul dumneavoastră Elsetrip va fi șters definitv. De aceea, înainte de a posta conținut în Platfoma Elsetrip vă rugăm citiți cu atenție Politica Elsetrip privind conținutul și celelalte Politici Elsetrip.

6.1 Ce puteți publica pe Elsetrip.com?  

a) Unități de cazare. După ce v-ați înregistrat un cont de membru Elsetrip, puteți lista spre publicare orice tip de unitate de cazare. Pentru ca o unitate de cazare să fie aprobată pentru publicare, trebuie îndeplinite următoarele condiții: (i) să aveți peste 18 ani; (ii) să fiți proprietarul sau reprezentantul legal au unității listate; (iii) unitatea de cazare să îndeplinească toate condițiile de funcționare impuse de legile statului și să aibă toate avizele, licențele, brevetele de turism sau alte aprobări necesare, valabile; (iv) unitatea să fie acreditată de un furnizor terț care acordă astfel de evaluări în industria prestatorului de servicii.

 • Perioadă de promovare gratuită. Publicarea Unităților de cazare va fi gratuită în cadrul primelor 4 luni de zile, de la crearea contului aferent Unității de cazare.
 • Abonamente listare unități de cazare. Publicarea unei unități pe site-ul Elsetrip.com implică obligația de a plăti un abonament anual către Elsetrip. Pentru unitățile de cazare există două tipuri de abonament anual: (i) Abonament pentru Hoteluri. Acesta are un preț anual fix în limita a 30 de camere. Dacă la listarea inițială sunt publicate mai puțin de 30 de camere, prestatorul de servicii poate să introducă oricând și alte camere până la limita de 30 de camere, fără aprobarea administratorului Elsetrip și fără plată. Însă, pentru fiecare cameră suplimentară veți plăti un preț/cameră. Astfel, prețul final al abonamentului va fi influențat de numărul de camere listate. În cazul în care cineva dorește să listeze o cameră suplimentară după listarea inițială, va trebui să ia legătura cu administratorul Elsetrip la adresa de e-mail elsetrip@yahoo.com, completând formularul din pagina Contact al site-ului sau la telefon. Plata pentru o cameră suplimentară listată ulterior va fi stabilită de administratorul Elsetrip în funcție de numărul zilelor rămase până la expirarea abonamentului inițial. Postarea unei camere suplimentare listate ulterior este valabilă până la expirarea abonamentului inițial. (ii) Abonament pentru unități de cazare mici ( Pensiune, Casă de Vacanță, Chalet, Vilă, Cabană, Apartament ). Acesta are un preț anual fix pentru fiecare unitate de cazare listată, adică pentru listarea fiecărei unități de cazare, indiferent de tipul acesteia, se va plăti un abonament separat.

b) Experiențe ( Natură, Aventură, Mâncare și Băutură, Meșteșuguri, Artă, Workshop ). După ce v-ați înregistrat un cont de membru Elsetrip, puteți lista spre publicare oricare din cele șase subcategorii din rubrica Experiențe. Pentru ca o experiență să fie aprobată pentru publicare, trebuie îndeplinite următoarele condiții: (i) să aveți peste 18 ani; (ii) să fiți furnizorul direct sau reprezentantul legal al furnizorului de experiențe; (iii) orice activitate listată în rubrica Experiențe trebuie să fie înregistrată legal, să îndeplinească toate condițiile de siguranță și de funcționare legale și să aibă toate avizele și aprobările necesare funcționării, valabile.

 • Abonamente listare experiențe. Publicarea unei experiențe pe site-ul Elsetrip.com implică obligația de a plăti un abonament anual către Elsetrip. Pentru fiecare din cele șase subcategorii din rubrica experiențe există câte un abonament anual fix. Pentru listarea fiecărei experiențe în parte veți plăti un abonament separat.
 • Perioadă de promovare gratuită. Publicarea Experiențelor va fi gratuită în cadrul primelor 4 luni de zile, de la crearea contului aferent furnizorului de experiențe. În mod excepțional, anumiți furnizori de experiențe sunt publicați în platforma Elsetrip în mod gratuit pentru o perioadă nelimitată de timp. Acești furnizori de Experiențe sunt cei din rubricile Meșteșuguri, Artă și Workshop.

6.2 Ordinea afișării unităților de cazare și a experiențelor publicate.

Ordinea în care este afișată o listare, fie o unitate de cazare, fie o experiență, ca rezultat al căutării pe Platforma Elsetrip, este influențată de data în care a fost introdusă fiecare listare sau de unele filtre aplicate de utilizator în timpul căutării, precum specificul unității de cazare ( Tradițional, Modern, Hotel ) sau tipul de Experiență din cele șase subcategorii. Elsetrip nu controlează și nu influențează în nici un fel ordinea în care sunt afișate listările în Platformă. De aceea, nu veți pretinde ca unitatea de cazare sau experiența listate de dumneavoastră să apară în zone mai vizibile din Platformă, nici nu veți cere Elsetrip vreo despăgubire din acest motiv. Dacă doriți mai multe informații cu privire la factorii ce determină ordinea în care sunt afișate listările din site, vă rugăm să consultați rubrica Unități de Cazare - Afișarea unității de cazare / Experienței în site-ul Elsetrip din pagina Ajutor al site-ului Elsetrip.com.

6.3 Reguli privind listarea Unităților de cazare și a Experiențelor

Elsetrip dorește să ofere și să câștige încrederea utilizatorilor săi punând la dispoziție informații folositoare. De aceea, la discreția sa Elsetrip poate să (i) permită membrilor înregistrați Elsetrip să listeze conținut scris, fotografii, materiale video sau alte informații utile celor ce folosesc platforma; (ii) să permită tuturor celor ce folosesc Platforma să acceseze și să vizualizeze tot conținutul încărcat de membrii înregistrați Elsetrip, numai pentru uz personal și non-comercial.

Când creați o listare a unei unități de cazare sau a unei experiențe în Platforma Elsetrip, sunteți obligat să (i) furnizați date corecte și complete despre serviciile listate, cum ar fi numele unității de cazare sau a experienței, adresa, numărul de telefon, pagina de Facebook corectă dacă decideți să o publicați în pagină, descrierea, fotografii și materiale video ce prezintă realitatea de la fața locului și tarifele corecte; (ii) să nu publicați mai multe unități de cazare sau experiențe într-o singură listare. Dumneavoastră, în calitate de prestator de servicii, sunteți singurul responsabil pentru actualizarea la zi a acestor informații și pentru setarea la zi a prețurilor ce vor fi listate în site.

6.4 Fotografii, Materiale video și Text încărcate în site-ul Elsetrip.com

Înainte de a încărca conținut precum fotografii, materiale video și text în site-ul Elsetrip.com, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos privind acest tip de conținut. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru exactitatea și actualizarea conținutului listat. Ne rezervăm dreptul de a șterge orice tip de conținut din orice parte a site-ului, dacă acesta încalcă Termenii și Condițiile,  Politica Elsetrip privind conținutul, Politica de Confidențialitate sau alte Politici Elsetrip. Dacă postați orice tip de conținut în site-ul Elsetrip.com, sunteți de acord cu toate Politicile Elsetrip. Pentru încălcările grave sau repetitive, putem decide ștergerea definitivă a contului de utilizator înregistrat. Orice încălcare a Termenilor Elsetrip poate fi raportată prin completarea și trimiterea formularului din pagina Contact a site-ului Elsetrip.com.

În unele zone din România, Elsetrip poate oferi membrilor săi înregistrați opțiunea de a solicita fotografi sau videografi profesioniști care să facă fotografii sau materiale video cu unitățile de cazare sau experiențele furnizate. Fotografiile sau materielele video făcute de cei sugerați de Elsetrip vor fi marcate cu logo-ul Elsetrip sau cu expresia „Imagini Verificate Elsetrip”. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil să vă asigurați că imaginile verificate Elsetrip reprezintă în mod corect realitatea de la fața locului și veți înceta să mai folosiți imaginile verificate pe Platforma Elsetrip dacă în urma unor schimbări nu mai reprezintă cu exactitate listarea dumneavoastră sau dacă nu mai oferiți serviciile de cazare sau experiențele listate.

Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că Elsetrip va avea dreptul de a folosi „Imaginile verificate Elsetrip” pentru publicitate și marketing fără o notificare suplimentară sau o compensație pentru dumneavoastră. La rândul său, Elsetrip vă acordă o licență limitată, neexclusivă și revocabilă pentru a utiliza imagini verificate în afara Platformei Elsetrip, exclusiv pentru utilizarea personală și non-comercială.

Sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul ( text, fotografii și materiale video ) pe care îl postați pe Platforma Elsetrip. În consecință garantați că: (i) sunteți unicul proprietar și aveți dreptul exclusiv asupra întregului conținut ce îl puneți la dispoziție prin intermediul Platformei Elsetrip; (ii) aveți toate drepturile, licențele și acordurile necesare listării și acordării Elsetrip a drepturilor asupra conținutului așa cum e prevăzut în acești Termeni; (iii) întregul conținut listat nu încalcă drepturi de autor, drepturi morale, intelectuale, drepturi de publicitate, drepturi confidențialitate, nu încalcă drepturi privind o marcă comercială și nu divulgă secrete comerciale; (iv) nu încalcă legi sau reglementări aplicabile; (v) conținutul nu face referire la alte site-uri web concurente sau nu cu Elsetrip; (vi) dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru ca afișarea conținutului să nu încalce legile europene privind confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

6.5 Conținut interzis pe Elsetrip.com

Fără o notificare prealabilă, Elsetrip poate să șteargă orice tip de conținut al membrilor înregistrați dacă Elsetrip consideră că se încalcă acești Termeni sau oricare alți termeni Elsetrip. De aceea, vă rugăm ca înainte să încărcați orice tip de conținut, să citiți prezenții termeni cu privire la ce conținut este interzis pe site-ul Elsetrip.com. 

 • Elsetrip respectă legile privind Protecția Datelor Personale și legile Dreptului de Autor și se așteaptă ca membrii înregistrați să facă la fel. De aceea, nu veți posta conținut cu: (i) persoane de la care nu aveți acordul privind folosirea datelor cu caracter personal; (ii) obiecte ale unor persoane, ecrane, laptopuri, calculatoare sau monitoare care încalcă legile privind protecția datelor cu caracter persoanal sau legile privind drepturile de autor sau de proprietate intelectuală; (iii) link-uri spre alte site-uri web.
 • Elsetrip prețuiește moralitatea, egalitatea între oameni și viața și se așteaptă ca utilizatorii Platformei să aibă aceeași atitudine. De aceea, nu veți posta în Platforma Elsetrip nici un tip de conținut care: (i) este înșelător, fals sau fraudulos fie direct, fie prin omisiune sau din cauza neactualizării informațiilor; (ii) este obscen, pornografic, vulgar, jignitor sau defăimător; (iii) promovează discriminarea de orice fel, ura, hărțuirea, rasismul, violența, vătămarea împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane; (iv) promovează vătămarea sau violența împotriva animalelor; (v) promovează activități sau substanțe ilegale sau dăunătoare; (vi) încalcă Politica Elsetrip privind conținutul.
 • Elsetrip nu promovează turismul religios, de aceea nu veți posta conținut: (i) care promovează discriminarea religioasă; (ii) care promovează în mod explicit un cult religios sau o organizație religioasă; 
 • Elsetrip este o Platformă neutră din punct de vedere politic, de aceea nu veți posta conținut: (i) care promovează un partid politic sau orice tip de organizație politică sau o campanie politică; (ii) care promovează dezbinarea pe criterii politice.

Fără o notificare prealabilă, Elsetrip poate să șteargă orice tip de conținut care încalcă cel puțin unul din termenii de mai sus. Dacă dumneavoastră credeți că o parte din conținutul publicat în site-ul Elsetrip.com de către vreun furnizor de servicii vă încalcă unele din drepturile menționat mai sus, vă rugăm să ne anunțați în conformitate cu Termenii și Condițiile Elsetrip. În cazul încălcărilor grave sau repetitive, contul unui utilizator înregistrat va fi șters definitiv.

6.6 Recenzii și Rating

Pentru a putea face o recenzie, un utilizator trebuie să aibă un cont Elsetrip înregistrat. Utilizatorii care au beneficiat de serviciile de cazare sau experiențele rezervate cu ajutorul Platformei Elsetrip vor putea face un comentariu ( „Recenzie” ) și o evaluare ( „ Rating” ) cu un scor de la 1 la 5 stele. Recenzia însoțită de rating poate fi făcută în pagina dedicată fiecărui prestator de servicii de cazare sau furnizor de experiențe care are un cont și își promovează serviciile pe Elsetrip.com, la secțiunea „Recenzii”.

Recenziile publicate de utilizatorii înregistrați cu un cont Elsetrip și care au beneficiat de serviciile prestatorilor de servicii publicați în Platforma Elsetrip, pot fi publicate pe pagina Elsetrip.com sau pe site-ul web al prestatorilor de servicii pe care aceștia o dețin, cu scopul de a informa alți potențiali clienți despre opinia utilizatorului care a beneficiat deja de serviciile aceluiaș prestator. Recenziile pot face referire la serviciile oferite de acesta, calitatea serviciilor, experiența acestuia și altele și poate fi folosită la aprecierea exclusivă Elsetrip, inclusiv în scopuri de promovare, marketing sau îmbunătățirea Platformei Elsetrip. Recenziile pot fi utilizate și publicate și pe conturile Platformei Elsetrip.com de pe rețelele de socializare, pot fi utilizate și în cadrul newsletterelor, precum și pe orice alte canale media în cadrul cărora Elsetrip deține, utilizează sau controlează un cont în mod direct sau indirect.

Elsetrip își rezervă dreptul de a modifica, refuza sau șterge recenzii fără a notifica în prealabil utilizatorul care a publicat-o,  dacă se încalcă Politica Elsetrip privind conținutul. Totodată Elsetrip nu compensează sau recompensează un utilizator care a beneficiat de serviciile unui prestator de servicii de cazare sau a unui furnizor de experiențe pentru a publica o recenzie.

Elsetrip va depune toate diligențele ( fără ași asuma o obligație ca rezultat ) pentru a monitoriza și elimina recenziile care includ obscenități, menționarea Datelor cu Caracter Personal ale unor persoane fizice sau alte mențiuni care pot provoca prejudicii.

6.7 Eliminarea recenziilor însoțite de rating

Elsetrip consideră că o recenzie și o evaluare reprezintă ceva foarte important, care poate să arate sau nu, respect față de membrii înregistrați Elsetrip, prestatori de servicii, care cu sinceritate oferă diverse sevcii și le listează în Platformă.  Dorim ca și dumneavoastră să priviți această chestiune la fel de serios. Când este cazul, Elsetrip poate lua în considerare ștergerea oricărei recenzii și evaluări care nu contribuie la informarea corectă, protejarea și respectarea membrilor înregistrați și a utilizatorilor Platformei Elsetrip.

 • O recenzie poate fi eliminată dacă (i) încalcă cel puțin un punct din Politica Elsetrip privind conținutul; (ii) recenzia este părtinitoare; (iii) cel care face recenzia încearcă să prezinte o imagine greșită pentru că are un conflict de interese sau este un concurent al celui evaluat; (iv) recenzia a fost făcută de o persoană care nu a beneficiat de serviciile celui pentru care a făcut recenzia; (v) recenzia e făcută de intreprinderi concurente cu scopul de a-i descuraja pe potențialii clienți să facă rezervări la alte unități sau furnizori de experiențe; (vi) recenzia nu are legătură cu un serviciu de cazare sau o experiență; (vii) recenzia are legătură cu ceva ce nu poate fi controlat de prestatorul de servicii sau furnizorul de experiențe, de exemplu lipsa obiectivelor turistice din jur, infrastructura , lipsa mijloacelor de transport în comun, etc; (viii) recenziile nu conțin informații relevante despre unitatea de cazare sau experiența vizată; (ix) conțin link-uri spre alte site-uri web.

Dacă un membru înregistrat Elsetrip nu este mulțumit de evaluarea primită, este recomandat să dea în mod politicos o replică în mod public prin opțiunea butonului „Răspunde” de la fiecare recenzie și situația poate fi clarificată în mod transparent. Replica va fi listată sub recenzia vizată iar turistul nu va putea să mai facă o altă recenzie. Dacă dumneavoastră considerați că o recenzie care vă vizează nu este obiectivă, puteți să o raportați completând formularul din pagina Contact a site-ului Elsetrip.com. În cazul în care recenzia nu încalcă nici măcar una din condițiile de mai sus, moderatorul Elsetrip va alege să nu o șteargă. 

6.8 Activități interzise

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru respectarea oricărei legi, reguli, reglementări și obilgații fiscale care se pot aplica pentru utilizarea Platformei Elsetrip. Ca utilizator sau membru înregistrat Elsetrip veți respecta următoarele:

 • Prin conținutul postat nu veți încălca legi sau reglemtări aplicabile în situația dumneavoastră, nu veți încălca nici Termenii și Condițiile Elsetrip, Politica de Confidențialitate sau Codul de conduită Elsetrip;
 • Nu veți include în nici o postare vreun link spre un alt site web;
 • Nu veți copia, stoca sau utiliza informații de orice fel, inclusiv informații de identificare personală despre un alt membru Elsetrip înregistrat, pentru a le folosi în afara scopului pentru care au fost publicate sau pentru a le folosi în scopuri ce încalcă Politica de Confidențialitate Elestrip;
 • Nu veți folosi numele Platformei Elsetrip pentru a vă face publicitate prin intermediul mesajelor nesolicitate ( „spam” );
 • Nu veți discrimina sau hărțui pe cineva pe motiv de rasă, naționalitate, limbă, religie, politică, sex, identitate de gen, stare medicală, dizabilitate fizică sau psihică, vârstă, stare civilă, astfel încât să vă implicați sau să îndemnați la un comportament violent, agresiv, abuziv, dăunător sau perturbator;
 • Nu veți folosi în nici un fel onținutul din Platforma Elsetrip, numele Elsetrip, logo-ul Elsetrip sau alte informații care sunt proprietatea Elsetrip, fără acordul scris al Elsetrip;
 • Nu veți folosi nici o tehnologie prin care să colectați date sau conținut din Platforma Elsetrip;
 • Nu veți folosi programe care să dăuneze sau să afecteze negativ performanța sau funcționarea corespunzătoare a Platformei Elsetrip.

6.9 Ștergere cont utilizator Elsetrip

În cazul în care sunt încălcate cel puțin unul din punctele de mai sus, Termenii și Condițiile Elsetrip sau oricare din Politicile Elsetrip, fără vreo notificarea prealabilă Elsetrip poate opri accesul unui utilizator la Platformă, poate suspenda sau șterge contul unui membru înregistrat chiar dacă acesta are listate unități de cazare, experiențe sau recenzii. Într-un astfel de caz, cel care a plătit un abonament anual pentru o listare de orice fel, nu va mai avea dreptul la solicitarea restituirii de bani aferente abonamentului anual deja achitat.

Această acțiune este necesară pentru a-i proteja pe membrii înregistrați și utilizatorii Platformei Elsetrip de bună credință.

7. Condiții de utilizare a Platformei Elsetrip privind plățile

Clauzele prevăzute în acest capitol privesc doar relațiile contractuale prin intermediul încheierii unui contract de listare pentru o perioadă de 1 an de zile calendaristic, între cei care au listat o unitate sau experiență în Platformă și Elsetrip. Termenul „plată” folosit aici reprezintă suma plătită pentru a acoperi valoarea contractului de listare.

7.1 Eligibilitate

Puteți încheia un contract de listare cu Elsetrip, care presupune plata unei sume de bani, doar dacă aveți peste 18 ani. Dacă finalizați o listare prin efectuarea plății, confirmați că aveți cel puțin18 ani.

7.2 Card ce credit sau Trasfer bancar

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru introducerea corectă a datelor de facturare. Plățile pot fi efectuate prin plata cu card bancar sau transfer bancar. În cazul în care selectați o monedă de plată diferită de cea stabilită în Platformă, banca la care aveți contul sau cardul poate converti moneda la cea stabilită, la prețul stabilit doar de bancă. Vă rugăm să contactați banca la care aveți deschis contul pentru mai multe întrebări legate de tranzacțiile menționate mai sus.

7.3 Securitate

Plățile sunt procesate în mod securizat direct de pe cardul dumneavoastră de credit sau de debit sau din contul bancar, către contul bancar al SC ELSETRIP S.R.L. .

7.4 Abonamente

Pentru fiecare listare în parte va fi plătit un abonament anual specific. Valoarea abonamentului va depinde de numărul unităților de cazare, de numărul camerelor și de numărul experiențelor listate.

 • Abonament pentru promovare hotel . Abonamentul anual standard pentru promovarea unui hotel este fix pentru listarea până la un număr de 30 de camere. Pentru fiecare cameră suplimentară va fi plătit un preț/cameră. Prețul pentru camerele suplimentare adăugate ulterior, va fi stabilit de administratorul Elsetrip în funcție de perioada rămasă până la expirarea abonamentului inițial. Postarea camerelor adăugate ulterior va fi valabilă până la expirarea abonamentului plătit inițial.
 • Abonament pentru unități de cazare mici ( Pensiune, Casă de Vacanță, Chalet, Vilă, Cabană, Apartament ) Abonamentul anual standard pentru promovarea unităților de cazare mici este fix pentru fiecare unitate de cazare listată. Asta înseamnă că de fiecare când listați o unitate de cazare nouă, indiferent de tipul acesteia, veți plăti un abonament anual pentru fiecare listare.
 • Abonament pentru Experiențe ( Natură, Aventură, Mâncare și Băutură, Meșteșuguri, Artă, Workshop ). Abonamentul anual standard pentru promovarea diferitelor categorii de experiențe este unul fix. Pentru postarea fiecărei experiențe noi, veți plăti un abonament nou.

7.5 Rambursări

Orice membru înregistrat Elsetrip poate să denunțe unilateral contractul într-o perioadă de 30 de zile și poate cere să-i fie restituită suma plătită pentru listare și aceasta îi va fi restituită integral. După expirarea perioadei de 30 de zile de la listarea unității de cazare sau a experienței, membrul înregistrat poate cere denunțarea unilaterală a contractului de listare, însă nu va mai fi îndreptățit la restituirea sumeni plătite în temeiul contractului de listare încheiat cu Elsetrip.

În acest caz, atunci când membrul înregistrat solicită denunțarea unilaterală a contractului de listare încheiat cu Elsetrip, se va procesa ștergerea contului înregistrat pe Platformă în termen de 30 de zile.

7.6 Plăți efectuate către unitățile de cazare sau furnizorii de experiențe

Elsetrip nu negociază și nu intermediază pentru prețul cerut de furnizorii de servicii. În cazul în care utilizatorul ( „turistul” ) devine client al prestatorilor de servicii de cazare sau al furnizorilor de experiențe listați pe Platforma Elsetrip, turistul este singurul responsabil cu privire la momentul sau modul de plată către prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe. Pentru că nu dăm nici o sugestie, de nici un fel cu privire la acest aspect, turistul și prestatorul de servicii de cazare sau furnizarul de experiențe sunt singurii responsabili pentru rezolvarea unor eventuale neînțelegeri ivite între părți. Pentru a evita neînțelegerile, încurajăm utilizatorii să contacteze prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe și să se asigure că prețul afișat în platforma Elsetrip este actualizat.

8. Codul de conduită Elsetrip

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului Elsetrip.com și în legătură cu conținutul pe care îl completați dumneavoastră ca și utilizator în formularul de contact din pagina Contact a site-ului, precum și în formularul de recenzii pus la dispoziție de către Elsetrip, sunteți de acord că nu veți proceda la următoarele acținui și nici nu veți permite nimănui, direct sau indirect să:

 • comunicați, transmiteți sau puneți la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu aveți dreptul să o puneți la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
 • comunicați, transmiteți sau puneți la dispoziție informații care nu sunt publice sau informații care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul axplicit al acelei persoane;
 • comunicați, transmiteți sau puneți la dispoziție informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
 • restricționați sau împiedicați accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului Elsetrip.com, inclusiv, dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului Elsetrip.com sau a unor secțiuni a acestuia prin alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului Elsetrip.com în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat în site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor Elsetrip pentru un scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în scop ilegal, injust sau cu rea credință;
 • exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentându-le ca fiind aprobate de Elsetrip, fără acordul Elsetrip acordat în prealabil în formă scrisă;
 • prezentarea ca fiind o altă persoană sau un reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau fictivă, inclusiv ca și colaborator sau reprezentat Elsetrip;
 • transmiterea oricărei informații sau conținut care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, de ură, vulgar sau în alt mod asemănător, sau încalcă drepturile noastre sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi;
 • transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale, fără autorizația de a face acest lucru;
 • transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți
 • transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate, denumite și „mesaje spam”, cu excepția celor transmise pe alte căi de către noi;
 • utilizarea site-ului Elsetrip.com pentru a face rău minorilor, în orice fel;
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza site-ului sau a unor algoritmi din orice parte a site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe site;
 • comportamente de hărțuire online;
 • publicare de mesaje care conțin limbaj obscen explicit, injurii, limbaj violent, descriminatoriu, amenințări;
 • publicarea unor mesaje care au conținut politic;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe site, fără autorizația scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții Elsetrip;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea site-ului Elsetrip.com sau conținutul, fără acordul Elsetrip, obținut în prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișată pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile pe plan local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege dar și reglementările europene;

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor Termeni și Condiții. De asemenea, prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, declarați că ați înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului Elsetrip.com, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări, pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețelele sau dispozitivele existente astăzi în mediul online.

În cazul în care alegeți să prezentați orice idei, sugestii, documente sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție în pagina Contact a site-ului Elsetrip.com, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • Mesajele dumneavoastră nu conțin informații confidențiale sau protejate
 • Elsetrip nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;
 • Elsetrip nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;
 • Elsetrip are dreptul de a utiliza sau dezvălui sau de a alege să nu utilizeze sau să dezvăluie aceste comunicări, în orice scop, în orice canal de mass-media din întreaga lume;
 • Mesajele și informațiile transmise de dumneavoastră vor deveni în mod automat proprietatea Elsetrip fără nici o obligație față de Elsetrip în relația cu dumneavoastră;
 • Dumneavoastră nu aveți dreptul la nici o compensație de orice fel de la Elsetrip, în nici un caz.

9. Drepturi de proprietate intelectuală și restricții

Informațiile și materialele furnizate pe sau prin intermediul site-ului Elsetrip.com, inclusiv orice tip de conținut, date, text, desene, grafică, imagini, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, logo-uri, iconițe și linkuri ( denumite în mod colectiv „Materiale” ), sunt deținute în mod exclusiv prin Elsetrip și sunt menite să vă informeze cu privire la serviciile oferite și cu privire la prestatorii de servicii prezentați pe site.

Sub rezerva respectării acestor Termeni și Condiții, puteți utiliza site-ul Elsetrip.com și materialele, exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal, cu condiția ca să nu utilizați, reproduce, modifica, afișa, efectua public, distribui, crea lucrări derivate sau eluda orice măsură tehnologică, prin care se controlează în mod eficient accesul la site sau la materiale în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea site-ului Elsetrip.com și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești Termeni și Condiții, este o încălcare a Drepturilor de autor Elsetrip și a altor drepturi de proprietate și este strict interzisă.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale, precum și toate informațiile și lucrările derivate ale acestora (precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența „Look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de Elsetrip și vor rămâne proprietatea exclusivă a Elsetrip.

Sunteți de acord că site-ul Elsetrip.com este protejat prin drepturi de autor, mărcile comerciale și alte legi.

În plus, confirmați că nu dobândiți nici un drept de propriete prin utilizarea site-ului sau a materialelor Elsetrip, că nu veți contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea Elsetrip a site-ului și conținutului acestuia.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe site ( denumite în mod colectiv „Mărci” ) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Elsetrip și ale furnizorilor Elsetrip. Mărcile comerciale pentru proprietatea Elsetrip, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de Elsetrip, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții sau în orice mod care denigrează Elsetrip.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea explicită sau implicită sau în alt mod, a unui drept de a utiliza orice marcă comercială, fără permisiunea expresă scrisă a Elsetrip sau furnizori Elsetrip

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei mărci comerciale este interzisă, iar Elsetrip va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civilă sau penală. Mărcile comerciale deținute de Elsetrip pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

10. Linkuri

Scopul Platformei Elsetrip este punerea în contact a prestatorilor de servicii și a furnizorilor de experiențe cu turiști interesați de planificarea vacanțelor, precum și sprijinirea prestatorilor de servicii hoteliere și a furnizorilor de experiențe pentru a-i ajuta să se promoveze pe Platforma Elsetrip.com prin a-și oferi serviciile pe site prin publicarea fotografiilor, materialelor video și a altor materiale de promovare, pentru a ajunge cât mai ușor la turiști. Așadar, pentru aducerea la îndeplinire a scopului Platformei Elsetrip, ca un avantaj pentru utilizatorii noștri, fiecare prestator de servicii și furnizor de experiențe își va publica textele, materialele foto și video.

În site-ul Elsetrip.com va fi interzisă includerea de linkuri spre alte site-uri, indiferent de natura acestora. În cazul în care va fi încărcat un link spre un alt site, acesta va fi șters. Utilizatorii înțeleg și respectă acest lucru prin utilizarea Platformei Elsetrip.

11. Accesul minorilor

Elsetrip încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa site-ul Elsetrip.com. Protecția care asigură un control parental, cum ar fi serviciile hardware, software sau filtrare, sunt disponibile în comerț, acestea putându-vă ajuta la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

12. Posibila încălcare a Termenilor și Condițiilor. Daune - Interese.

Încălcarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv folosirea neautorizată a site-ului Elsetrip.com, pot fi cercetate și se pot lua măsuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile sau de altă natură.

Înțelegeți și sunteți de acord că rămâne la libera alegere a Elsetrip și fără nici o notificare prealabilă, că Elsetrip poate restricționa sau bloca accesul dumneavoastră la site sau la serviciile oferite de acesta, poate anula anumite servicii sau funcționalități din site, poate refuza să onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu dumneavoastră ori cu o persoană care acționează în mod concertat cu dumneavoastră, dacă Elsetrip consideră că Termenii și Condițiile, drepturile Elsetrip, drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.

13. Declarație de declinare a responsabilității

Site-ul Elsetrip.com, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate ca atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită. Vă asumați toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordată acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație Elsetrip, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în altă modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

Elsetrip nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu punlicat sau oferit de o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar Elsetrip nu va fi parte în nici un mod la eventualele tranzacții derulate între dumneavoastră și o terță parte.

Utilizarea site-ului Elsetrip.com și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere. De asemenea, veți fi singura persoană răspunzătoare pentru orice daună cauzată sistemului din computerul dumneavoastră sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral sau scris, obținute de dumneavoastră din partea Elsetrip sau prin acest site, nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești Termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de terțe părți site-ului sau materialelor.

Cutoate că încercăm să asigurăm integritatea site-ului, nu garantăm cu privire la caracterul complet și la corectitudinea site-ului. În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail elsetrip@yahoo.com, în măsura în care este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația ( URL ) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a ne permite să vă contactăm.

Vom încerca să soluționăm problemele dumneavoastră cât mai repede posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.

14. Răspundere

În cadrul limitelor legale, sunteți de acord și vă asumați în mod expres faptul că nici Elsetrip și nici asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții, nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de dumneavoastră sau orice terț pentru:

 • orice pierdere sau pagubă directă sau indirectă, morală sau materială, orice pierdere de șansă a unui potențial câștig, producție, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păguire a reputației și al bunului renume, pierdere de creanțe, etc;
 • orice inexactitate legată de informațiile publicate ale site-ului Elsetrip.com privind prestatorii de servicii de cazare și furnizorii de experiențe care sunt prezentați pe Platforma Elsetrip.co;
 • serviciile prestate de prestatorii de servicii de cazare sau furnizorii de experiențe;
 • orice rănire, moarte, pagube ale proprietății sau alte pagube, pierderi sau costuri suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte ( legale ), erori, încălcări ale legii, neglijențe, comportament neadecvat, omisiuni, neexecutare, prejudiciu sau răspundere care ar putea fi atribuită ( total sau parțial ) prestatorilor de servicii de cazare sau furnizorilor de experiențe promovați prin intermediul site-ului Elsetrip.com, incluzând orice anulare, suprarezervare, forță majoră, caz fortuit sau orice alt eveniment mai presus de controlul Elsetrip.com.

15. Newslettere

În momentul în care utilizatorul completează formularul de contact pus la dispoziție de către Elsetrip, acesta are posibilitatea să îți exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. 

Dezabonarea se poate face de către utilizator, direct din cadrul oricărui e-mail de tip newsletter trimis de Elsetrip către un abonat la newsletter. 

Opțiunea cu privire la acordul emis de către utilizator abonat la newsletter, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție la finalul fiecărui newsletter trimis. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții Termeni și Condiții.

Pentru mai multe informații referitoare la datele prelucrate în acest scop, vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

16. Legislația aplicabilă și Jurisdicție

Utilizarea site-ului Elsetrip.com, a materialelor acestuia și a serviciilor la care aveți acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română. Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care aveți acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instațele judecătorești competente de pe raza Municipiului Timișoara.

Având în vedere faptul că prestatorii de servicii și furnizorii de experiențe sunt considerați profesioniști, iar nu consumatori, în temeiul legii române, în acest caz nu se vor aplica dispozițiile legale referitoare la protecția intereselor consumatorilor.

În cazul utilizatoarilor ( persoane fizice ) care utilizează oricare dintre serviciile furnizorilor de servicii și furnizorilor de experiențe, considerați consumatori în relația cu acești furnizori promovați pe Platforma Elsetrip.com, Elsetrip nu intervine în nici un fel ( nici ca parte, nici ca martor, etc ), sens în care consumatorii și prestatorii de servicii și furnizorii de experiențe își vor soluționa orice conflict sau diferend, în conformitate cu legea aplicabilă raporturilor contractuale încheiate între cele două părți.

17. Încetarea

Acești Termeni și Condiții vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții Termeni și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești Termeni și Condiții, precum și a restricționa accesul la utilizarea site-ului sau a oricărei secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetată a Drepturilor de Autor

La încetarea acestor Termeni și Condiții, dreptul de a utiliza site-ul Elsetrip.com va înceta imediat și veți distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

Sunteți de acord că orice încetare a accesului la, sau utilizarea site-ului, poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că Elsetrip poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta și/sau orice acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere. Sunteți de acord că Elsetrip nu este răspunzător pentru dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la site sau orice astfel de informații sai fișiere și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice asfel de rezoluționare sau denunțare unilaterală.

18. Alte clauze

Elsetrip își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza acești Termeni și Condiții în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Astfel, vă rugăm să verificați secținuea aferentă Termenilor și Condițiilor, precum și a Politicilor de Confidențialitate și a Politicii privind Modulele Cookie atunci  când accesați site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail elsetrip@yahoo.com.

Elsetrip are dreptul în orice moment să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă.

Elsetrip nu va fi responsabilă pentru nici o modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului său. Având în vedere faptul că prestatorii de servicii și furnizorii de experiențe sunt considerați profesioniști, iar nu consumatori, în temeiul legii române, în acest caz, nu se vor aplica dispozițiile legale referitoare la protecția intereselor consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de Elsetrip, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Elsetrip, conform condițiilor comunicate prestatorilor de servicii, furnizorilor de experiențe și utilizatorilor site-ului, la momentul respectiv.

Acești Rermeni și Condiții vor rămâne în vigoare și îți vor produce efectele, pe toată perioada pe parcursul căreia sunteți un utilizator al site-ului și în cazul în care încetați să mai aveți calitatea de utilizator al site-ului, va trebui să respectați în continuare obligațiile din acești Termeni și Condiții de utilizaren inclusiv orice obligații de despăgubire și limitări de răspundere. De asemenea, aveți posibilitatea de a printa sau salva pe orice suport durabil prezenții Termeni și Condiții, prin accesarea butonului „Listare/Salvare” . 

Dacă nu sunteți de acord cu prezenții Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Abonează-te la newsletter

Folosim cookie-uri pentru a ajuta la îmbunătățirea serviciilor ce vi le oferim, pentru personalizarea conținutului și a oferi o experiență mai sigură și mai bună analizând navigarea pe site-ul nostru. Navigând pe site sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri pentru a colecta informații. Citește Politica noastră privind modulele cookie și Politica noastră de confidențialitate pentru a afla mai multe sau accesează Preferințe privind modulele cookie, pentru a-ți gestiona setările.

Detalii aici De acord